Udgivelser

• Flere mænd i sygeplejen – Hvordan? 

flere_men_2

I et partnerskab med Rigshospitalet og Dansk Sygeplejeråd har VM gennemført projektet “At være mand og sygeplejerske – muligheder og barrierer før og efter sygeplejerskeuddannelsen”. Projektet har udviklet konkrete metoder til hvordan man kan øge kønsmangfoldigheden blandt sygeplejersker. Læs mere i rapporten “Flere mænd i sygeplejen – hvordan?”

Download rapporten her

 

• Anbefalinger om det kønsopdelte uddannelsesvalg

I forbindelse med det danske EU-formandsskab 2012 udviklede VM for Ministeriet for Kirke og Ligestilling en række politiske anbefalinger om det kønsopdelte uddannelsesvalg i samarbejde med forskere og eksperter fra forskellige europæiske lande.

Download rapporten her

 

• 30 forslag – en politik for drenge og mænds ligestilling

30_forslag_2
Rapporten “30 forslag – en politik for drenge og mænds ligestilling” er et konkret fundament for en bred politisk indsats. Udgivelsen kan downloades i en kort og en udvidet udgave. Klik på de to links herunder:

 

Lang udgave