Om VM

  • VM sætter fokus på maskulinitet og ligestilling for mænd.
  • VM formidler viden, udvikler løsningsforslag og deltager i den offentlige debat.
  • VM aktiverer ekspertviden og arbejder for et bredere maskulinitetsideal.
VM blev stiftet 4. maj 2011.
VM er uafhængig af politiske, religiøse og andre holdningsmæssige positioner.

 

Medlemmer af Tænketanken VM – Viden om Mænd:

Formand for Tænketanken VM – Viden om Mænd:
Svend Aage Madsen, ph.d., chefpsykolog, klinikchef og forskningschef for Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet og formand for Selskab for Mænds Sundhed
Kontakt: svendaage@madsen.mail.dk – tlf. 35 45 47 67 / 26 21 28 51

Kenneth Reinicke, ph.d., cand.scient.soc., lektor ved Institut for Samfund og Globalisering, RUC
Kontakt: kennethr@ruc.dk – tlf. 46 74 29 82 / 40 84 59 74

Søren Laursen, forperson for LGBT Danmark
Kontakt: soren_laursen@lgbt.dk

Niels Ulrik Sørensen, ph.d., forskningsleder og lektor ved Center for Ungdomsforskning
Kontakt: ns@learning.aau.dk – tlf.: 23 84 60 31

Annette Kronborg, lektor i familieret, Det Juridiske Fakultet, KU
Kontakt: annette.Kronborg@jur.ku.dk – tlf.: 35 32 31 36

Kenn Warming, ph.d., sociolog, specialkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder, ligebehandlingsafdelingen
Kontakt: kewa@humanrights.dk – tlf.: 32 69 88 78

Robert Olsen, forstander for Kofoeds Skole
Kontakt: rolsen11@hotmail.com – tlf. 41 73 32 55

Steen Baagøe Nielsen, ph.d., Leder af VELPRO – Center for Velfærd, Profession og Hverdagsliv
Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC. Formand for NorMa – Nordisk forening for forskning om mænd og maskuliniteter.
Kontakt: baagoee@ruc.dk – tlf.: 46 74 28 40

Peter Michael Toft, jurist
Kontakt: tlf.: 41 19 86 50

Lotte Bloksgaard, sociolog, ph.d., lektor, AAU, Institut for Kultur og Globale studier
Kontakt: bloksgaard@cgs.aau.dk – tlf.: 99 40 83 98

Christian Graugaard, læge, ph.d., professor i sexologi ved Sexologisk Forskningscenter, AAU.
Kontakt: chgr@rn.dk – tlf. 28 86 65 60

Sune Qvotrup, ph.d., lektor, AAU, Institut for Sociologi og Socialt arbejde
Kontakt: qvotrup@socsci.aau.dk – tlf. 99 40 73 84 / 60 71 10 37

Anna Sofie Bach, sociolog, ph.d.-stipendiat, Sociologisk Institut, KU.
Kontakt: aba@soc.ku.dk – tlf. 35 32 28 27

Torben Pedersen Skovby, familieterapeut, Gladsaxe familie- og ungecenter m.m.
Kontakt: torben12@hotmail.com – tlf. 61 77 47 92