Oplev VM

5. marts 2017: Formand for Tænketanken VM, Svend Aage Madsen, fortæller om mænds psyke og fædres følelsesliv når Everyday Project inviterer til temadag om forældreskab i Abasalon i København søndag den 5. marts. Læs mere her

2. februar 2017: Hvordan er det at være moderne mand når man er far og i parforhold med en karrierekvinde? Det vil medlem af Tænketanken VM, Anna Sofie Bach, give sit svar på hos Dansk Sociologiforening torsdag den 2. februar kl. 17 i København. Læs mere her

29. nov. 2016: Fyraftensmøde: Tænketanken VM – Viden om Mænd, 3F og FIU-ligestilling inviterer til fyraftensmøde om mænds oplevelser af diskrimination i forbindelse med graviditet og barselsorlov. Læs mere HER

16. sep 2016: Oplev medlem af VM og Ph.D. Anna Sofie Bach med oplægget “Morgendagens mænd. En sociologisk analyse af nye familiepraksisser og maskuline transformationer i samlivet med en karrierekvinde” hos Vækstlaget hos Kvinfo. Læs mere HER

18. maj 2016: VM afholder samtalesalon om maskulinitet på Talk Town i anledningen af den internationale FN-konference i København, Women Deliver. Læs mere HER

12. april 2016: Hvordan forstår vi mænds selvforståelse og maskulinitetsopfattelse ift. mænds syn på egen sundhed og brug af sundhedsvæsenet?
Præsentation af Forum for Mænds Sundheds seneste forskningsprojekt ved Ilja Sabaj-Kjær og formand for VM Svend Aage Madsen. Læs mere HER

14. marts 2016: Seminar
Hvordan kan vi bringe mænd og maskulinitet ind i ligestillingsdebatten?
Tænketanken VM – Viden om Mænd inviterer i samarbejde med Forum for Mænds Sundhed til seminar med professor Michael Kimmel
Læs mere om arrangementet HER

21. februar 2016: VM holder oplæg på Alternativtets Søndagssalon om mænds ligestilling. Se mere HER

26. juni 2014: Debat i Hellig Kors Kirke på Nørrebro, København: “Fra kvindekamp til kvinders kamp mod kvinder. Og hvor blev mændene af…?“. Direktør i VM Marie Valentin Beck sidder i panelet. Læs mere HER

12. juni 2014: VM deltager i et High Level Meeting med professor Michael Kimmel om hvilken betydning hans maskulinitetsforskning kan have i en dansk kontekst. Mødet afholdes af Institut for Menneskerettigheder.

6. – 8. juni 2014: Nordic Conference on Men and Masculinities på University of Iceland i Reykjavik med titlen ’Emerging Ideas in Masculinity – Masculinity Studies in the North’. Key note speakers var R. Connell og M. Kimmel. Fra VM deltog Steen Baagøe Nielsen, Niels Ulrik Sørensen og Lotte Bloksgaard. Se mere om konferencen og workshops HER

Marts, 2014: VM bliver partner i Forum for Mænds Sundhed. Læs mere HER

6. jan, 2014: VM udgiver rapporten “Flere mænd i sygeplejen – hvordan?“. Download rapporten HER

Aug. 2012 – dec. 2013: I et partnerskab med Rigshospitalet og Dansk Sygeplejeråd gennemfører VM projektet “At være mand og sygeplejerske – muligheder og barrierer før og efter sygeplejerskeuddannelsen” op. Projektet har til formål at få flere drenge til orientere sig mod sygeplejerskefaget, og arbejder forandrings- og praksisorienteret med 9. klasse-erhvervspraktik og sygeplejerskes rolle på et hospital set i et kønsperspektiv. Projektet varer til udgangen af 2013 og er finansieret af Ministeriet for Kirke og Ligestilling

13. april 2013: VM deltager på Foreningen for Kønsforsknings Årskonference 2013 Politik og køn i transition med en workshop om muligheder og behov for en politik for drenges og mænds ligestilling. På workshoppen holdt maskulinitetsforsker Kenneth Reinicke, journalist Anders Haahr Rasmusen og cand.scient.soc. Katrine Rusmann oplæg. Der findes mere information om konferencen HER

24. oktober 2012: Deltagelse på Ligestillingsudvalgets ekspertmøde om øremærket barsel til fædre

31. maj – 1. juni 2012: Oplæg på maskulinitetsforskningskonferencen Maskuliniteter i bevegelse – menn, likestilling og livskvalitetUniversitetet i Oslo

Forår 2012: I forbindelse med det danske EU-formandsskab udvikler og afholder VM et seminar for Ministeriet for Kirke og Ligestilling om det kønsopdelte uddannelsesvalg. På seminaret deltager forskere og eksperter fra forskellige europæiske lande, og udarbejder i fællesskab en række politiske anbefalinger. Rapporten og formandsskabsnoten kan downloades HER

November 2011: VM udgiver rapporten “30 forslag – en politik for drenge og mænds ligestilling”. Download rapporten HER

4. maj 2011: VM stiftes