Tænketanken VM – Viden om Mænd

  • Medlem af VM Torben Pedersen Skovby har skrevet en artikel om spædbørns (oversete?) tilknytning til fædre, fædregrupper og farfrigørelse. Læs mere hos Selskab for Sundhedsplejersker.

Tænketanken VM – Viden om Mænd:

VM arbejder for et bredere maskulinitetsideal ved at formidle viden, udvikle løsningsforslag og deltage i den offentlige debat.
VM består af 13 medlemmer og en formand der alle er eksperter inden for et eller flere af maskulinitetens mange områder.

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Læs mere og se hvem der er medlem af VM her.